Servicii

.
Prin serviciile pe care le ofera, Managing Smart doreste sa fie partenerul care sustine intreprinderea Dumneavoastra in scopul atingerii performantelor financiare pe care si le propune. Managing Smart doreste sa construiasca relatii profesionale bazate pe incredere cu partenerii sai, cladite pe baza unor servicii de calitate, prestate la un pret corect, in avantajul ambelor parti.
.
.
 Servicii de evidenta contabila

Obiectivul Managing Smart este sa ofere clientilor servicii de calitate in domeniul Contabilitatii, la un pret corect si cu respectarea cadrului legal aplicabil. Actionam cu respectarea principiilor Integritatii, Obiectivitatii si Profesionalismului in activitatea pe care o desfasuram si in acelasi timp pastram confidentialitatea informatiilor obtinute de la clienti.

 • Servicii de contabilitate pentru societati comerciale in Romania
 • Servicii de contabilitate in partida simpla pentru PFA si liber profesionisti
 • Inregistrarea statelor de plata pentru angajati si a impozitelor aferente
 • Intocmirea balantelor sintetice si analitice lunare
 • Intocmirea situatiilor financiare si a raportarilor semestriale si anuale (Bilant, Cont de Profit si Pierdere, alte anexe)
 • Intocmirea declaratiilor fiscale aferente activitatii
 • Organizarea contabilitatii primare
 • Generarea jurnalelor standard in functie de activitatea clientului: (Registrul-Jurnal, Registrul de Incasari si Plati, Registrul de Inventar, Jurnale de TVA, etc.)

Servicii de evidenta contabila

Obiectivul Managing Smart este sa ofere clientilor servicii de calitate in domeniul Contabilitatii, la un pret corect si cu respectarea cadrului legal aplicabil. Actionam cu respectarea principiilor Integritatii, Obiectivitatii si Profesionalismului in activitatea pe care o desfasuram si in acelasi timp pastram confidentialitatea informatiilor obtinute de la clienti.

 • Servicii de contabilitate pentru societati comerciale in Romania
 • Servicii de contabilitate in partida simpla pentru PFA si liber profesionisti
 • Inregistrarea statelor de plata pentru angajati si a impozitelor aferente
 • Intocmirea balantelor sintetice si analitice lunare
 • Intocmirea situatiilor financiare si a raportarilor semestriale si anuale (Bilant, Cont de Profit si Pierdere, alte anexe)
 • Intocmirea declaratiilor fiscale aferente activitatii
 • Organizarea contabilitatii primare
 • Generarea jurnalelor standard in functie de activitatea clientului: (Registrul-Jurnal, Registrul de Incasari si Plati, Registrul de Inventar, Jurnale de TVA, etc.)
.
.
Managementul Resurselor Umane:

Managing Smart livreaza servicii administrative privind salarizarea si raporturile de munca, combinate cu elemente de evaluare a activitatii angajatilor. Rezultatul urmarit este motivarea, cresterea performantei individuale a personalului si imbunatatirea rezultatelor intreprinderii.

 • Asistenta in generarea pontajelor lunare
 • Intocmirea statelor de salarii si a declaratiilor privind contributiile sociale
 • Intocmirea Contractelor de munca si a actelor aditionale la acestea
 • Elaborarea fiselor de post
 • Completare si transmitere REVISAL – Registrului General de Evidenta a Salariatilor
 • Indrumare pentru mentinerea si actualizarea dosarelor de personal
 • Asistenta pentru elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara
 • Asistenta pentru stabilirea indicatorilor de performanta pentru categorii de personal
 • Evaluarea personalului pe baza indicatorilor de performanta

Managementul Resurselor Umane:

Managing Smart livreaza servicii administrative privind salarizarea si raporturile de munca, combinate cu elemente de evaluare a activitatii angajatilor. Rezultatul urmarit este motivarea, cresterea performantei individuale a personalului si imbunatatirea rezultatelor intreprinderii.

 • Asistenta in generarea pontajelor lunare
 • Intocmirea statelor de salarii si a declaratiilor privind contributiile sociale
 • Intocmirea Contractelor de munca si a actelor aditionale la acestea
 • Elaborarea fiselor de post
 • Completare si transmitere REVISAL – Registrului General de Evidenta a Salariatilor
 • Indrumare pentru mentinerea si actualizarea dosarelor de personal
 • Asistenta pentru elaborarea Regulamentului de Ordine Interioara
 • Asistenta pentru stabilirea indicatorilor de performanta pentru categorii de personal
 • Evaluarea personalului pe baza indicatorilor de performanta
.
.
 Consultanta in Management

Pentru a raspunde cerintelor afacerii, Managing Smart efectueaza la cerere organizarea si prelucrarea suplimentara a datelor despre afacere, pentru a oferi managementului informatii specifice, in formate relevante, necesare pentru fundamentarea deciziilor de management.

 • Asistenta in elaborarea planului de afaceri anual (buget de venituri si cheltuieli)
 • Asistenta pentru dezvoltarea sistemului de informatii necesar managementului intreprinderii
 • Asistenta pentru implementarea solutiilor IT in cadrul afacerii
 • Evaluarea financiara a proiectelor de investitii sau a activitatilor noi
 • Evaluarea afacerilor in proiecte de “Merger & Acquisition”
 • Evaluarea operatiunilor de externalizare a activitatilor intreprinderii
 • Evaluarea financiara a proiectelor de restructurare a afacerii
 • Dezvoltarea de modele financiare pentru evaluari specifice necesare intreprinderii

 Consultanta in Management

Pentru a raspunde cerintelor afacerii, Managing Smart efectueaza la cerere organizarea si prelucrarea suplimentara a datelor despre afacere, pentru a oferi managementului informatii specifice, in formate relevante, necesare pentru fundamentarea deciziilor de management.

 • Asistenta in elaborarea planului de afaceri anual (buget de venituri si cheltuieli)
 • Asistenta pentru dezvoltarea sistemului de informatii necesar managementului intreprinderii
 • Asistenta pentru implementarea solutiilor IT in cadrul afacerii
 • Evaluarea financiara a proiectelor de investitii sau a activitatilor noi
 • Evaluarea afacerilor in proiecte de “Merger & Acquisition”
 • Evaluarea operatiunilor de externalizare a activitatilor intreprinderii
 • Evaluarea financiara a proiectelor de restructurare a afacerii
 • Dezvoltarea de modele financiare pentru evaluari specifice necesare intreprinderii
.

Contact:

Email:  Info@managing-smart.ro

Bucuresti, Telefon: 0731920426

.