Leasing 2019: modificari esentiale pentru aplicarea IFRS 16

Linie gri

 

Consiliul pentru standarde internationale de contabilitate (IASB) a emis in ianuarie 2016 standardul IFRS 16, cu privire la tratamentul contabil al contractelor de leasing. IFRS 16 va inlocui, incepand cu anul 2019, actualul IAS 17.

Modificarea principala consta in faptul ca IFRS 16 prevede pentru Utilizator un singur tratamement contabil al contractelor de leasing, eliminandu-se actuala inregistrare de tip “Leasing Operational”. Astfel, pentru orice contract de leasing, Utilizatorul va inregistra active (“right – of – use assets”) si obligatii financiare de a efectua plati viitoare pentru leasing – similar cu actualul Leasing Financiar. Exceptii sunt permise in cazurile bunurilor de valori mici, in cazul contractelor pe perioada scurta si in cazul contractelor de leasing operational conform IAS 17, a caror perioada de expirare este sub 12 luni de la data aplicarii initiale a IFRS 16.

 

Aplicarea IFRS 16 va solicita modificari majore in contabilitatea si raportarile financiare ale Utilizatorului, in principal in ceea ce priveste:

 • Eliminarea inregistrarii in afara bilantului a valorilor noilor contracte care in prezent ar constitui  Leasing Operational si inregistrarea acestora in cadrul activelor si pasivelor din bilantul contabil.
 • Recunoasterea in bilant si in contul de profit si pierdere a amortizarii activelor din noile contracte care in prezent ar fi tratate prin Leasing Operational in afara bilantului.
 • Impartirea si tratarea separata celor trei componente ale sumelor care in prezent s-ar trata ca un simplu cost de Leasing Operational in contul de profit si pierdere, respectiv: Pricipal (imprumut), Dobanda si, respectiv, elemente de Servicii care nu tin de leasing.
 • Re-tratarea contabila a contractelor de Leasing Operational active la data tranzitiei la IFRS 16: aducerea acestor sume in bilantul contabil, prin identificarea componentelor de Dobanda, Principal si alte servicii care nu au natura de Leasing.

 

Tranzitia contractelor active de Leasing Operational care au intrat in vigoare inainte de aplicarea IFRS 16 se va realiza prin aplicarea uneia din metodele prevazute de standard, respectiv: Abordarea Retrospectiva sau Abordarea Retrospectiva modificata:

 

A. ABORDAREA RETROSPECTIVA (completa) (P. C5 (a)) consta in aplicarea standardului retroactiv, la fiecare perioada de raportare, aplicand IAS 8 “Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors”. Elementele principale sunt:

 • Valorile bunurilor detinute in leasing si a datoriilor aferente leasing-ului se calculeaza retroactiv, ca si cum IFRS 16 s-ar fi aplicat intotdeauna.
 • In situatiile financiare actuale se prezinta Datele Comparative ale perioadelor precedente, rezultate din calculul retroactiv.
 • Se inregistreaza o ajustare (probabil in “Rezultatul Reportat”) in “cea mai veche” perioada prezentata (exemplu: se inregistreaza ajustarea la 1 ianuarie 2018 iar datele astfel ajustate pe 2018 vor constitui date comparative pentru 2019, anul aplicarii initiale a IFRS 16.

Calcularea retroactiva a valorilor elementelor contractului de leasing se face pe baza ratei dobanzii implicite in leasing. Totusi, intrucat in general aceasta rata nu este cunoscuta pentru contractele de leasing operational, se utilizeaza rata efectiva a dobanzii, adica rata dobanzii pe care Locatorul ar fi suportat-o la data inceperii contractului, daca ar fi finantat cumpararea din piata a bunului luat in leasing.

 

B. ABORDAREA RETROSPECTIVA MODIFICATA (P. C5 (b)) consta in aplicarea retroactiva a IFRS 16, cu inregistrarea rezultatelor numai la data aplicarii pentru prima oara a standardului. Aceasta abordare permite simplificari, cele mai importante fiind urmatoarele:

 • Nu se refac retroactiv Datele Comparative pentru raportarile incheiate. La data tranzitiei, Locatarul va inregistra ajustarile rezultate in “Retained earnings” (Rezultatul Reportat).
 • Datoriile din leasing se calculeaza de catre Locatar ca fiind valoarea prezenta a platilor de leasing ramase, aplicand un factor de discount (“discount rate”) egal cu rata dobanzii pentru locatar, la data aplicarii pentru prima data a IFRS 16.
 • Valoarea bunului in leasing se calculeaza la Locatar aplicand una din urmatoarele metode:
 • Calcularea valorii ramase a bunului la data aplicarii initiale a IAS 16, ca si cum standardul s-ar fi aplicat de la inceputul contractului, dar utilizand un factor de discount (“discount rate”) egal cu rata dobanzii pentru locatar, la data aplicarii pentru prima data a IAS 16.
 • Stabilirea valorii ramase a bunului ca fiind egala cu valoarea datoriilor de leasing, ajustate cu platile de leasing in avans efectuate.

 


Cum s-ar realiza in practica tranzitia la IFRS 16 a unui contract de leasing operational aflat in derulare la data inceperii aplicarii standardului – 1 ianuarie 2019? Un exemplu de tranzitie conform variantei Retrospective Modificate ar fi urmatorul:

 

 

Exemplu:
Societatea L are un contract clasificat conform IAS 17 ca leasing operational. Contractul prevede plata de catre locatar a sumei de 100.000 RON anual, reprezentand chirie pentru un utilaj. Perioada contractului este de 10 ani incepand cu anul 2014 iar chiria se plateste la sfarsitul fiecarui an. Rata dobanzii la data incheierii contractului era 8% iar la data tranzitiei la IFRS 16 este de 6%.

 

La data tranzitiei la IFRS 16 (1 ianuarie 2019) si ulterior, societatea L va efectua urmatoarele:

 

1. Calculul datoriilor din leasing, utilizand rata dobanzii la data tranzitiei (6%):

 

 

2. Intocmirea scadentarului ratelor de leasing pentru inregistrari ulterioare, cuprinzand impartirea ratelor de leasing in Rata la imprumut si Dobanda (*):

 

 

3. Calculul valorii bunului in leasing

 

Optiunea 1: utilizand “discount rate” la data tranzitiei, conform IFRS 16 – C8 (b) (i):

 

Optiunea 2: conform IFRS 16 – C8 (b) (ii): Valoarea bunului la data tranzitiei este considerata ca fiind egala cu valoarea datoriilor de leasing la aceeasi data, adica 421,236 RON, conform calculului de la pct. 1. Amortizarea anuala pentru viitor va fi 421,236 / 5 = 84.247 RON.

Se observa faptul ca aplicarea Optiunii 2 duce la o supraevaluare a valorii bunului la data tranzitiei (421,236 fata de 368,004 RON), concomitent cu supraevaluarea amortizarii ulterioare. Metoda prezinta, insa, avantajele eliminarii calculului valorii dreptului de utilizare a bunului, bazat pe rata de discount si duce la compensarea ajustarilor prin “Rezultatul reportat”, intrucat valoarea bunului nu difera de valoarea datoriilor de leasing.

 

4. Inregistrari contabile (se va urmari translatia elementelor in Bilant si Contul de Profit si Pierdere, exceptand implicatiile fiscale):

 

 

Data de referinta: martie 2018.
Unele elemente, inclusiv inregistrari contabile, ar putea suporta modificari, conform reglementarilor ulterioare.

Linie gri